Program Integracji Uczniów

Czym jest Program Integracji Uczniów (Student Integration Program - SIP)?

Program Integracji Uczniów jest częścią projektu STEMS finansowanego z programu Erasmus+. Program Integracji Uczniów stanowi realizację zasadniczych celów projektu STEMS i wywodzi się pierwotnie z koncepcji promującej język niemiecki, w której uczniowie w szkole i wolontariusze stają się partnerami w uczeniu się. Partnerzy w uczeniu się wspierają dzieci w procesie rozumienia zadań oraz w ich wykonywaniu. Poświęcają również czas na pomoc w zadaniach domowych lub, na przykład, we wspólnym czytaniu książek. Zadania partnerów w uczeniu się są oparte na potrzebach językowych dziecka.

SIP został wdrożony w różnych krajach