04/07/2019

Zasoby

Tutaj znajdziesz dokumenty do wykorzystania przy rekrutacji mentorów.

Zlecenie pracy wolontariackiej (dla szkoły):

Poprzez zlecenie pracy wolontariackiej osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć pracy w charakterze partnerów w uczeniu się. Szkoła może zbudować pulę potencjalnych mentorów. Szkoła powinna wystawić dokument na papierze firmowym i umożliwić pobranie go ze strony internetowej placówki.

Angielski Niemiecki Hiszpański Włoski Polski Turecki

Deklaracja dla wolontariuszy:

Deklaracja dla wolontariuszy wyjaśnia związki prawne między szkołą a wolontariuszem:

Angielski Niemiecki Hiszpański Włoski Polski Turecki