04/19/2019

Okullarda Mentörluk için Yasal Çerçeve

Türkiye’de gönüllülerin okul içerisinde öğrencilerle buluşup mentörlük yapması için henüz resmi bir prosedür bulunmamaktadır. Bundan dolayı gönüllülük faaliyetleri mutlak surette ilgili kurum yöneticilerinin onayı ve gözetimi altında yürütülmelidir.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz 2016-TR01-1-KA201-034681 nolu “Supporting Teachers and Immigrant Students at School” (STEMS) -Göçmen Öğrencileri ve Öğretmenlerini Destekleme Projesi- kapsamında ortaya koyduğumuz fikri çıktıların üçüncüsü olan IO-3 “Student Integration Programme” (SIP) -Öğrenci Entegrasyon Programı- kapsamında kurumumuzla işbirliği yapıp gönüllü olan mentörler süreç boyunca bir takım pedagojik ve psikolojik kriterlere dikkat etmek ve görüşmeleri rapor tutarak kayıt altına almakla yükümlüydü.

Bu kriterler mentörlük yapılacak öğrencilerin profillerine göre değişebilmekle beraber, bu proje özelinde mutlak surette dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
* Mentör ve mentee ilişkisinin gizliliğinin ihlal edilmemesi ve gerekli gördüğü anlarda Okul Rehber Öğretmeninin sürece dahil olabilmesi, süreçle ilgili bilgi almak isteyebilmesi,
* Öğrencilere öncelikle akademik anlamda destek olunması,
* Mentörlerin önceden toplantılarla Okul Müdürü ve Proje Koordinatörü tarafından önceden belirlenmiş pedagojik noktalara sıkı sıkıya bağlı kalmaları.

Mentörlük ile ilgili kurumumuzca hazırlanan bir çeviri yazısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mentörlük – Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

STEMS – Gönüllü Öğrenciler Haftalık Buluşma Notları