04/19/2019

Mentorlar nasıl etkin hale getirilir ve desteklenir?

Öncelikle gönüllünün okulda mentorluk faaliyetlerinden sorumlu biriyle irtibat halinde olması gerekir.

Gönüllü mentor kendine şu soruları sormalıdır:

Okuldaki mentorluk pozisyonu için uygun muyum?

SIP’de mentorluk için en önemli koşullar, dikkat, sabır ve okul şartlarına uyum sağlama isteğidir.

Haftada sadece birkaç saatim var. Bu yeterli mi?

Evet yeterli.  Zaten haftada iki saat azımsanamayacak kadar önemli bir süre. Mentorun öğrenciyle buluşma saatlerine düzenli olarak gelmesi ve bunu birkaç ay devam ettirmesi gerekir.

Akademik veya pedagojik önkoşullara ihtiyacım var mı?

Hayır, çünkü gönüllü mentor, ders öğretmeninden bağımsız olarak öğretmenlik yapmaz, derslere yardımcı olur.

Bir gönüllü olarak çalışmalarım nelerden oluşur?

Gönüllü mentorlarr öğretmene dersler sırasında eşlik eder, öğrencilerin ödevlerinde yardım eder.

Materyalleri nereden alabilirim?

Ders materyalleri okul tarafından tahsis edilmelidir. Gönüllülerden ayrıca bir ders materyali oluşturması beklenmemelidir.

Gönüllülerin, öğrencilerle çalışırken faydalanmaları için entegrasyon ve ikincci dil öğrenimi konularında yapılan Eğitimler varsa onlara katılmaları sağlanabilir. Ayrıca gönüllülere ikinci dil eğitimi konusunda bir temel oluşturmak adına özel eğitimler düzenlenebilir.

Mentor, çalıştığı öğrenciyle ilgili özel bir problemle karşılaştığı taktirde okuldaki öğretmenlerle iletişime geçebilmeli ya da bu konuyu okul rehber öğretmeniyle paşylaşabilmelidir.