04/07/2019

Jak wdrażać i wspierać mentorów

Idealnie byłoby gdyby mentorzy mieli osobę do kontaktu wśród pracowników administracyjnych szkoły.

Początkowo mentor przeprowadza wstępną rozmowę, dotyczącą przede wszystkim:

Czy jestem odpowiednią osobą do tej roli w szkole?

Do najważniejszych wymogów należą zmysł uwagi, cierpliwość oraz chęć dostosowania się do warunków w danej szkole.

Dysponuję tylko kilkoma godzinami czasu wolnego w tygodniu, czy to wystarczy?

Tak, nawet dwie godziny w tygodniu są ważnym wsparciem. Kluczowe jest, aby na mentorze można było polegać i aby jego działalność trwała przynajmniej kilka miesięcy. 

Czy potrzebuję spełniać wymogi dydaktyczne lub pedagogiczne?

Nie, ponieważ rolą wolontariusza nie jest samodzielne nauczanie a jedynie wsparcie.

Na czym polega moja praca jako wolontariusza?

Z reguły, polega ona na pomaganiu nauczycielowi w czasie lekcji, wyjaśnianie poleceń oraz pomoc w ich wykonywaniu, czytanie na głos oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Gdzie mogę znaleźć materiały?

Materiały są dostarczane przez szkołę. Od mentorów nie oczekuje się samodzielnego organizowania lekcji. Kolejną możliwością wsparcia wolontariuszy może być organizacja rund wymiany doświadczeń i konsultacji lub propozycja dalszego szkolenia.

W tym drugim przypadku, z jednej strony jest warte rozważenia uczestnictwo mentorów w zajęciach dla nauczycieli dotyczących dydaktyki nauczania drugiego języka lub integracji, z drugiej strony oczywiście jest możliwe uczestnictwo w specjalnych zajęciach wprowadzających na temat dydaktyki danego języka po to, by umożliwić zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami.

W przypadku zaobserwowania przez mentora szczególnych trudności dopuszcza się możliwość kontaktu z doradcą w szkole lub zaangażowanie psychologa szkolnego.