04/07/2019

Jak wprowadzić program

Przed wprowadzeniem programu należy rozważyć poniższe kwestie.

  1. Istotne jest posiadanie stałej osoby do kontaktu wspierającej wolontariuszy. Może nią być albo wolontariusz odpowiedzialny za administrowanie kształcenia, albo nauczyciel, do którego klasy przypisany jest mentor. Ważne jest, aby mentor miał świadomość w jakich godzinach może kontaktować się z tą osobą.
  2. Dodatkowo, powinny się odbywać regularne konsultacje oraz sesje wymiany doświadczeń (przynajmniej dwa razy w roku) w instytucjach nadzorujących daną placówkę.
  3. Dobrowolne uczestnictwo w kursach dokształcających daje szansę zdobycia wiedzy z dziedziny dydaktyki.
  4. Materiały informacyjne dotyczące kwestii prawnych umożliwiają rozwiazywanie tych kwestii na bieżąco.
  5. Okresy pracy wolontariackiej (=początek i koniec mentoringu) powinny być jasno określone. W zasadzie mentoring jest możliwy przez cały okres roku szkolnego. Jednakże, jak wspomniano w punkcie trzecim, zaleca się minimalny okres kilku miesięcy jako czas potrzebny na zbudowanie relacji zaufania, a tym samym, podstaw skutecznego wsparcia.
  6. W dowód uznania dla nieocenionego wsparcia dla podopiecznych i dla szkół, organizacja koordynująca powinna wystawić certyfikat na zakończenie współpracy.