04/07/2019

Jak wspierać naukę drugiego języka

Z reguły mentorzy nie są obeznani z dydaktyką nauczania drugiego języka i w zasadzie nie muszą być, ponieważ do ich zadań należy przede wszystkim asysta językowa. Jednakże, wolontariusze mogą upewnić się co do podstawowych zasad przyswajania języków (porównaj dalsze szkolenie w punkcie 7). Nauczyciel prowadzący powinien również doradzić w razie pytań i wątpliwości oraz dostarczyć odpowiednie materiały dydaktyczne.

Jeśli to możliwe, na szczeblu lokalnym sugeruje się współpracę z uniwersytetami w kwestii dodatkowych pomocy dydaktycznych.