04/07/2019

Ramy prawne dla mentoringu w szkołach

W Polsce nie obowiązuje żadne szczególne regulacje związane z zaangażowaniem mentorów.

Każde działanie wymaga osobnych ustaleń z dyrekcją danej szkoły.

Również procedury uprawniające wolontariuszy do wejścia na teren szkoły różnią się miedzy szkołami i muszą być w każdym przypadku ustalane osobno.

Jedynymi przepisami, które muszą być bezwzględnie respektowane przez mentorów, ich podopiecznych oraz dyrektorów szkół są wytyczne zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018.